Olika serversystem för mindre och medelstora företag:

 

Om man är ett mindre företag väljer man naturligtvis  mindre och billigare nät lösningar.

Dyra och stora system är i detta fallet svårt att få ekonomiskt bärkraft i.

Marknaden erbjuder både många och dyra koncept för att bygga upp ert nätverk. Det behöver inte vara så. Det är inte svårt att finna stora och dyra nätlösningar">

Olika serversystem för mindre och medelstora företag:

 

Om man är ett mindre företag väljer man naturligtvis  mindre och billigare nät lösningar.

Dyra och stora system är i detta fallet svårt att få ekonomiskt bärkraft i.

Marknaden erbjuder både många och dyra koncept för att bygga upp ert nätverk. Det behöver inte vara så. Det är inte svårt att finna stora och dyra nätlösningar, Det finns många stora dataföretag som säljer stora och dyra system.

Men de system som små och medelstora företag behöver, kan ofta fås billigare och med tillräcklig driftsäkerhet för den miljö de skall arbeta i

 Detta kan du påverka genom att vända dig till oss. Vi åtar oss att bygga upp ett nät med de komponenter som du behöver och med en server till ett lågt pris

(garanterat att innehålla  hållbara komponenter som täcker era behov)

Varför betala för mer än det kostar.

Programbiten är ett område där man har svårare att hitta stora billiga system.

Det finns ett antal varianter och system. Vi är bäst på Microsofts server produkter.

    Kontakta gärna oss på:

Skar-Com Datakonsulting

.