2003 alt 2007

Lägga upp dokument och innehållsförteckning

punkter och numrering mm. Det finns en hel del att lära och hantera men det är användbart att kunna.

Att kunna hantera Operativsystemet Windows

Ger en extra känsla och arbetet kan göras snabbare och säkrare

det är ju inte säkert att det finns en datahandläggare i närheten.

Kunskap ger makt.

Windows XP alt Windows 7

Vi lär ut hur man hanterar bildspelet i Powerpoint. Visst är det halva vinsten att kunna presentera sina ideér. Men det är inte allt vi lärockså ut hur man lägger upp overheadbilder och presentationer med detta underlag. Vi har trettio års erfarenheter från utbildning.

 

Med Excel kan man göra mycket bla a

färdiga listor som beräkningar och system som behandlar datalistor.Varför inte försöka ..

Att hantera databaser med det nya Access 2003 ger nya dimensioner

Sharepoint designer 2007